Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn gsmCâu 1. Trình bày chức năng CHÍNH của các phần tử trong phân hệ chuyển mạch của hệ thống GSM?
Câu 2. Trong di động GSM, số kênh tần số được phép sử dụng rất ít so với tổng số thuê bao trong mạng. Làm thế nào để không nghẽn mạch trên giao tiếp vô tuyến?
Câu 3. Trong di động, tổng đài quản lý vị trí của các thuê bao bằng cách nào?
Câu 4. Khi MS đang ở chế độ đàm thoại và di chuyển sang BTS khác thì dựa vào đâu nó có biết được đã thay đổi BTS. Tổng đài có biết được hướng di chuyển của thuê bao không? Nếu có hãy giải thích.
Câu 5. Điều khiển công suất là gì? Mục đích của điều khiển công suất. Trình bày những cách điều khiển công suất trong di động và cho biết cách nào tối ưu hơn? Vì sao?
Câu 6. So sánh kênh FACCH và SACCH?
Câu 7. Mạng di động Viettel được cấp phép sử dụng các kênh tần số từ 43 đến 82. Hãy cho biết kênh tần số sử dụng cụ thể trên mỗi cell và số thuê bao có thể phục vụ đồng thời trên mỗi BTS nếu:
a. Sử dụng lại tần số kiểu 3/9.
b. Sử dụng lại tần số kiểu 4/12.
Câu 8. Tại sao trong di động, MS phát ở tần thấp, thu ở tần cao?
Câu 9. Một BTS có cấu hình 5/5/5 thì đường truyền về BSC cần bao nhiêu E1? Giải thích.
Câu 10. Trên một cell của GSM, nếu một thiết bị thu phát của một kênh tần số nào đó bị hỏng thì các kênh tần số còn lại có hoạt động bình thường không? Giải thích.


Câu 11: Tại sao khoảng phòng vệ của cụm truy nhập (AB - Access Burst) lại lớn như vậy (68.25 bit)? Nó có quyết định cái gì không? TA (Timming Advance) là gì? Tại sao lại phải có TA, không có có được không?
Câu 12: Fading là gì? Ảnh hưởng của nó và biện pháp khắc phục những ảnh hưởng xấu?
Câu 13: Khi MS truy nhập mạng lần đầu nó đo cường độ thu của toàn bộ các sóng mang đường xuống (tức là 124 sóng mang đối với băng GSM900 cơ bản, 174 sóng mang đối với E-GSM900 và 374 sóng mang đối với DCS1800) rồi sẽ chọn ra sóng mang có cường độ mạnh nhất để cắm trại trên sóng mang đó, đúng không? Làm sao để MS biết nhà mạng mình đang đăng ký mà chọn sóng mang có cường độ lớn nhất của nhà mạng đó?
Câu 14: Tại sao các kênh điều khiển SACCH, BCCH, CCCH (gồm PCH và AGCH), CBCH và SDCCH lại được sắp xếp theo tổ hợp 4 kênh khi truyền trong cấu trúc đa khung (trừ trường hợp kênh SACCH kết hợp với TCH)? Từ đó giải thích vì sao báo cáo đo lường của MS đến mạng sau mỗi 480ms?
Câu 15: Khi có một cuộc gọi tới MS, làm sao để mạng định tuyến tới đúng MS đó?
Câu 16: Khi đang trong quá trình cuộc gọi mà có tin nhắn tới thì có ảnh hưởng gì đến cuộc gọi không (cuộc gọi có bị gián đoạn không)? Vì sao?
Câu 17: Tại sao đa khung kênh điều khiển lại có 51 khung và đa khung kênh lưu lượng lại là 26 khung?
Câu 18: Tại sao độ rộng khe thời gian lại là ~0.577ms (cái này đọc trong cuốn GSM,CDMAOne and 3G System thấy họ ghi là "độ rộng của khe TS và khung TDMA bắt nguồn từ việc 26 khung TDMA được phát đi trong 120ms" từ đó tính được TS duration = 120/(26*8) = 15/26 ~ 0.577ms, nhưng không biết các con số 120 ms và 26 khung TDMA này được giải thích như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét