Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn học bổng ads


- Từ khi đi học master về, bạn đã làm được những gì để cống hiến cho VN?
- Với những gì bạn làm đó, bạn đã gặp phải những thách thức gì (kể cả thách thức thuộc cá nhân – ví dụ bạn là nữ….)?
- Bạn đã làm gì để vượt qua thách thức đó?
- Bạn có thấy mình hy sinh nhiều về bản thân không?
- Làm sao là 1 người nữ trẻ (là họ khen mình đó), bạn có thể làm được tất cả công việc mà bạn đang làm?
- Bạn đã có kế hoạch gì cho sự phát triển của khoa bạn khi bạn đi học tiến sỹ? (ví dụ, ai thay bạn làm những công việc bạn đã và đang triển khai?)
- Bạn đã xuất bản được công trình nghiên cứu nào? Hiện giờ có nghiên cứu gì ko? Tại sao?
- Khoa của bạn công tác có bao nhiêu người, bao nhiêu sinh viên? Công việc chính của khoa….? (chỗ này các giám khảo hỏi chi tiết về nơi bạn công tác)
- Vì sao bạn đã có master ở 1 nước ngoài, bạn có thể công tác tại 1 trường đại học lớn mà bạn lại chọn ở 1 trường Cao đẳng ở tỉnh nhà? (chỗ này Mr. Kevin hỏi mình 1 câu hỏi phụ rất hay mà bạn nào cùng context thì mình sẽ post)
- Bạn dự định học ngành gì? Tại sao?
- Bạn dự định sẽ làm gì sau khi học xong?
- Các hoạt động cộng đồng của bạn?
......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét