Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn hóc búa

1.      Sai lầm lớn nhất bạn đã mắc phải trong cuộc sống là gì? Và bạn đã rút ra được bài học gì từ sai lầm đó?
2.      Giả sử trong vòng 3 tháng bạn cảm thấy công việc ko như ý muốn thì sẽ như thế nào?
3.      Bạn sẽ đóng vai siêu anh hùng nào và tại sao ?
4.      Một điều mà người ta đánh giá sai về bạn là gì?
5.      Nếu bạn là 1 dụng cụ nhà bếp thì bạn sẽ là gì?
6.      Tại sao tôi ko nên gọi để tham khảo những lời nhận xét đánh giá về bạn. Tại sao ?
7.      Bạn sẽ giúp gì cho chúng tôi ?
8.      Những anh hùng của bạn là ai? Vì sao ?
9.       Điều gì tạo nên bạn và tại sao? Bạn có thể tăng sự tương tác với những người tạo ra cảm hứng làm việc cho bạn như thế nào? Và bạn có thể làm những gì để được là chính mình?
10.  Ai là người truyền cho bạn nhiều cảm hứng làm việc nhất ở nơi trước kia bạn từng làm việc? Tại sao?
11.  Theo bạn thì thách thức lớn nhất cho tôi và bạn trong 3 tháng đầu làm công việc này của bạn là gì?
12.   Bạn thích làm việc với mẫu người nào?
13.   Nếu như bạn có thể điều khiển cây đũa thần, bạn sẽ thay đổi điều gì trên thế giới? Tại sao?
14.  Bạn muốn được nhớ đến điều gì khi bạn hấp hối ?
15.  Bạn có thể làm công việc này chứ ?
16.  Tại sao công ty nên nhận bạn?
17. Công việc mà bạn hài lòng và ít hài lòng nhất là gì? Tại sao ?
18. Quan điểm của bạn về văn phòng và chính trị kinh doanh là gì? Nó như thế nào? Nó có thể được áp dụng theo một cách tích cực chứ?
19. Bạn cảm thấy tự hào về điều gì đã từng làm nhất? Trong việc đó, điều gì lẽ ra bạn đã có thể làm tốt hơn?
20. Hãy mô tả một lần mà bạn đã lỡ hạn chót/ doanh thu hoặc ko đáp ứng yêu cầu? Tại sao? Bạn đã cảm thấy như thế nào? Bạn rút ra bài học gì từ nó?
21. Hai đặc điểm nghề nghiệp gì mà mọi người trong công ty sẽ nhớ hoặc ko nhớ nhất về bạn?
22. Tại sao bạn chọn vị trí này? Điều gì giữ chân bạn trong những năm tháng sau đó?
23. Lần cuối cùng khi bạn mất bình tĩnh/ nổi cáu là khi nào? Tinh huống khi đó là gì và tại sao bạn nghĩ nó là ảnh hướng tới bạn như vậy?
24. Điều gì không được công bằng trong công việc cũ của bạn?
25. Điều gì thúc đẩy hoặc ko thúc đẩy bạn?
26. Mục tiêu 5 năm của bạn là gì?
27. Hãy dùng hai từ để mô tả những gì bạn nghĩ về chúng tôi?
28. Hiện tại bạn đang theo đuổi tích cực bao nhiêu công ty?
29. Bạn có hứng thú với ngành công nghiệp nào?
30. Giả sử ông chủ gần đây của bạn đề nghị những điều tương tự, bạn sẽ ở lại chứ? Tại sao có? Tại sao ko?
31. Giả sử bạn được tuyển dụng vào vị trí này, bạn sẽ ưu tiên hàng đầu những gì trong quý tới?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét