Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn khách hàngCâu hỏi phỏng vấn khách hàng về văn hóa doanh nghiệp :

            Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của chúng tôi?

  1. Giả cá

  1. Chât lượng sản phẩm

  1. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi có ổn định không

  1. Phương thức thanh toán

  1. Chính sách hỗ trợ, dịch vụ khách hàng

  1. Giao hàng

  1. Tính chuyên nghiệp của nhân viên

  1. Thái độ, phong cách giao tiếp

  1. Bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi lần thứ mấy?

  1. Bạn có định tiếp tục mua sản phẩm của chúng tôi nữa không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét