Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Câu hỏi phỏng vấn ngành it1/ Tại sao bạn chọn ngành CNTT. Kỹ thuật viên CNTT là nghề nghiệp chính của Bạn? Bạn có khả năng làm việc được ở ngành nghề nào khác không?

2/ Bạn đã có kinh nghiệm làm việc thực tế / khả năng làm việc độc lập? có thể bắt đầu công việc? Bạn có đang hoặc dự định học thêm /nâng cao môn nào không?
 ………………
3/ Hãy mô tả khả năng công việc/ chuyên môn mà mình có thể đảm nhận?
…………………………………………
4/ Hãy liệt kê những hệ điều hành & chương trình ứng dụng mà bạn đã: - cài đặt được? - sử dụng thành thạo?

 5/ Bạn thường làm gì khi tiến hành cài đặt lại máy tính của khách hàng? Hãy liệt kê những sự cố máy tính mà Bạn biết? cách xử lý, khắc phục?………………
………………
6/ Bạn thường dùng những tiện ích hoặc lệnh nào để: Xử lý/ phân chia / sửa lổi HDD, Cứu dữ liệu?
 
7/ Bạn có thường dùng Email? Hãy kể tên những nhà cung cấp Email mà mình biết?
…………………………………………………………………………………………………………………………
8/ Bạn có khả năng sử dụng thành thạo?/ Biết sao lưu?/ Thiết lập các cơ chế duyệt mail?/ Xử lý sự cố đối với Outlook Express / MS Outlook / Window mail?

9/ Hãy liệt kê các tính năng hiện có của Mail server? Bạn có thể cài đặt Mail server? Các hạng mục cần có & quy trình thực hiện cài đặt?
 
10/ Bạn có thể cài đặt HĐH Server nào? Hãy liệt kê chức năng/ những mô hình ứng dụng mà bạn đã triển khai trên nền HĐH Server? Quy trình triển khai?
…………………………………………………………
11/ Bạn thường bấm cable mạng theo chuẩn nào? Khi nào bấm cáp chéo, tại sao? Hãy trình bày sơ đồ bấm cáp mà mình thường bấm?/ Hãy liệt kê những sự cố về mạng mà bạn có khả năng xử lý?

12/ Bạn đã có kinh nghiệm thi công lắp đặt cable mạng(C/K)?................?; Cài đặt hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ (C/K)? ...................; Hãy liệt kê các vật tư thi công hệ thống cable mạng?
 
13/ Bạn cần phải biết những gì (thông số nào)khi tiến hành lắp đặt, cài đặt:
- ADSL?
 - Wireless Access point?
-Hãy liệt kê những chức năng, các thông số liên quan?
………….
14/ Bạn có thể sử dụng? Sửa chữa? Những thiết bị văn phòng nào như: in, scan, fax, Multifution… Nêu cụ thể model máy?:
- Sử dụng?
- Xử lý sự cố?
- Sửa chữa?
15/ Bạn có thể xử lý các sự cố nào của máy in, mực in ?. Nêu cụ thể model máy, mã mực. Nguyên nhân & Cách xử lý sự cố đó?

16/ Bạn có thể nạp mực in phun/ laser ? nêu cụ thể model / chủng loại/ mã mực

17/ Liệt kê các thiết bị/ ứng dụng CNTT khác mà Bạn có thể vận hành thành thạo như: đồ họa, phần mềm quản lý, lập trình, camera, tổng đài,…)?
* Hãy trình bày khả năng chuyên môn khác của mình:………………………………………………………… …………………
* Nếu được nhận vào làm việc, bạn mong muốn điều gì? Vị trí công việc? mức lương đề nghị?......……………………………..

3 nhận xét: