Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Câu hỏi phỏng vấn mb bank

1.     Giới thiệu bản thân
Tại sao lại chọn vị trí này
2.     Vị trí này làm những công việc gì
3.     Những kỹ năng cần thiết cho vị trí này
4.     Tại sao lại chọn MB
5.     Tìm hiểu những thông tin về MB
6.     Các câu về công việc ở chỗ làm cũ, tại sao lại nghỉ làm hoặc việc học ở trường ĐH và các hoạt động ở trường
7.     Vị trí QHKH thường được hỏi về cách tìm kiếm khách hàng, các bước tìm kiếm khách hàng cụ thể từ thu thập thông tin đến gặp gỡ trực tiếp sẽ xử lý như thế nào.
8.     Nếu ngân hàng cho huy động 50 tỷ thì mình làm như thế nào
9.     Giữ chân khách hàng cũ như thế nào là tốt nhất
10. Làm sao để tìm kiếm khách hàng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét