Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Câu hỏi phỏng vấn mục tiêu nghề nghiệp1. Nếu được khởi nghiệp lại, anh/chị sẽ làm gì khác?
Chẳng có gì hết… Hiện tại tôi thấy hạnh phúc, cho nên tôi không muốn thay đổi quá khứ.
2. Anh/chị có những lựa chọn nào trong sự nghiệp tại thời điểm này?
"Tôi xem xét ba lĩnh vực thu hút sự quan tâm…”. Liên hệ chúng với vị trí và ngành nghề bạn đang dự tuyển.
3. Anh/chị mô tả điểm cốt lõi của thành công như thế nào? Tùy thuộc vào định nghĩa thành công của anh/chị, cho đến nay anh/chị đã thành công được đến mức nào?
Hãy suy nghĩ câu trả lời cẩn thận và liên hệ nó với những thành tích trong sự nghiệp của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét