Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Câu hỏi phỏng vấn quản lý bán hàng


1. Hệ thống bán hàng của công ty bao gồm những bộ phận nào?
2. Chức năng của từng bộ phận?
3. Qui trình bán hàng như thế nào?
4. Công ty đã từng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng nào?
5. Công ty có bán hàng trực tuyến trên mạng không?
6. Công ty có những loại hóa đơn nào?
7. Thuế cho mỗi mặt hàng là bao nhiêu?
8. Thông tin về hàng nhập, hàng xuất cần lưu trữ những gì?
9. Thông tin về mặt hàng bán chạy nhất?
10. Thông tin về các nhà cung cấp hàng hóa cho công ty?
11. Thông tin các mặt hàng tồn kho?
12. Thông tin về các mặt hàng nói chung cần lưu trữ những gì?
13. Hàng của công ty được phân thành những loại nào?
14. Mức giảm giá của mỗi mặt hàng là bao nhiêu?
15. Cách tính doanh thu, lợi nhuận kinh doanh?
16. Các tiêu chuẩn để đánh giá tình trạng lỗ, lãi của công ty là gì?
17. Các thông tin trong mẫu hóa đơn xuất, nhập, đặt hàng gồm những gì?
18. Thông tin cần có trong bản kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào?
19. Công ty có cho phép đặt hàng trực tuyến không?
20. Chi phí đầu vào của mỗi mặt hàng?
21. Hệ thống bán hàng bao gồm những bộ phận nào?
22. Chức năng của từng bộ phận là gì?
23. Những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống tổ chức của công ty?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét