Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Câu hỏi phỏng vấn samsung1.     Giới thiệu bản thân?
2.     Ngoài lý do để có 1 công ăn việc làm thì có lý do khác để làm ở sam sung ko?
3.     Bạn biết gì về samsung, bạn thích điều gì ở Samsung
4.     Bạn có biết văn hóa hàn quốc, phong cách khu công nghiệp ..., bạn có thích ko ?
5.     Tại sao bạn chọn Samsung
6.     Bạn chọn việc gì, tại sao?. nếu cho bạn làm việc khácbạn  có làm ko?
7.     Gia đình bạn nghĩ thế nào về sam sung
8.     Bạn muốn mức lương bao nhiêu?
9.     Bạn có câu hỏi gì cho phía Samsung ko?

1 nhận xét: